www.galerie-sumperk.cz

Jan Kadubec - Malba a barevné sochy

3. 8. – 4. 9. 2016

 

list k výstavě


Jan Kadubec je dalším z divoce tryskajících gejzírů a znovu jenom zdánlivě patří k poloze art brut. Dobře zná a bohatě využívá všemožné techniky a způsoby vyjádření v celém rozpětí výtvarných prostředků. Zpochybňuje, boří hráze, přesypává a mísí škatulky zavedených stylů dávno před postmodernou a nic mimo namyšlené prázdnoty mu není pokleslé a cizí. Ničemu se nebrání, s chutí baví se a těší ze svých maleb a sošných objektů, často až jurodivých. Přirozeně tak souznívá s Petrem Válkem, a jako jsou pro Petra lahodnou hudbou i drásavé zvuky, s jistotou ví, že "umění nikdy nebylo, není a nebude věcí krásy", ale ani věcí dovednosti. Anebo naopak, že krása je všudypřítomná. Se stejnou samozřejmostí přivítal i Dushanovu březnovou výstavu slovy: "vynikající, moc se mi líbí, jak kdybych to namaloval já".

Poťouchle provokativní jsou i jeho knihy. I v nich obrací na ruby zaběhlé (ne)myšlení a obojí po léta dělá s klidným úsměvem venkovana, nezávisle na odezvě a známý jen málokomu. Už kdysi dávno se o něm pochvalně zmínil Radim Vašinka, principál tehdy kočovného a bytového, teď krytového divadla Orfeus, kde po delší čas visely jeho syrově šťavnaté malby a kde se vedle nich uskutečnilo i představení, čerpající ze zmíněných textů. Osobně jsme se poznali až v Hanáckém skanzenu v Příkazech na výstavě, uspořádané mu tam v květnu roku 2015 ctitelem "umění čistého srdce", Pavlem Konečným. Snadno jsme se spolu domluvili ve vzájemném souznění.

Pro toho, kdo se nezvládnutelným přívalem jeho myšlenek a obrazů prodírá poprvé, je živé setkání s nimi doslova zjevením. Prudce nakažlivá a až nebezpečně radostná je míra svobody, kterou vyzařují. Ale jak si zapsal na okraji jedné kresby: "Bůh dovede žertovat a zmást. To ďábel je slavnostně vážný, ďábel je logický". To proto tak rád žertuje, zpřevrací a mate, a právě tím obdarovává. Co k tomu kromě díků dodat? Že řada samorostlých v galerii utěšeně narůstá.

Miroslav Koval


 

>>>   Tonyk Kulhaj - fotografie z vernisáže   <<<

 

Jan Kadubec - Malba a barevné sochy - vernisáž výstavy

Jan Kadubec - Malba a barevné sochy v GJJ

Jan Kadubec - návštěva v Supíkovicích